نمایش 1–12 از 13 نتایج

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سرویس آشپزخانه اسپرید آبی

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 20 تکه شامل : 1.دم کن کشدار 2 عدد (2 سایز / بزرگ متوسط ) 2.دستگیره 2 عدد 3.دستکش فر 2 عدد 4.دستمال سفره 4 عدد 5.پیشبند 1 عدد (ضد آب) 6.روقوری 1 عدد 7.حوله آشپزخانه 1 عدد 8.کیسه سبزی 2 عدد ( 2 سایز / بزرگ متوسط ) 9.دستگیره یخچال 2 عدد 10.سبدنان 1 عدد 11.زیربشقابی 2 عدد

سرویس آشپزخانه اسپرید صورتی

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 8 تکه شامل : 1.دم کن 2 عدد (2 سایز / بزرگ متوسط ) 2.دستگیره 2 عدد 3.دستکش فر 2 عدد 4.پیشبند 1 عدد (ضد آب) 5.حوله آشپزخانه 1 عدد

سرویس آشپزخانه بارلی

تومان
محصول شرکت لایکو جنس: پنبه و نخ نسوز 10تکه شامل: دمکنی 2عدد دستگیره 2عدد دستکش فر 2عدد دستمال آشپزخانه 2عدد پیش بند 1عدد

سرویس آشپزخانه بلوبری

تومان
محصول شرکت لایکو جنس: پنبه و نخ نسوز 10تکه شامل: دمکنی 2عدد دستگیره 2عدد دستکش فر 2عدد دستمال آشپزخانه 2عدد پیش بند 1عدد

سرویس آشپزخانه ترمه

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 8 تکه شامل : 1.دم کن 2 عدد (2 سایز / بزرگ متوسط ) 2.دستگیره 2 عدد 3.دستکش فر 2 عدد 4.پیشبند 1 عدد (ضد آب) 5.حوله آشپزخانه 1 عدد

سرویس آشپزخانه خالدار قرمز

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 20 تکه شامل : 1.دم کن کشدار 2 عدد (2 سایز / بزرگ متوسط ) 2.دستگیره 2 عدد 3.دستکش فر 2 عدد 4.دستمال سفره 4 عدد 5.پیشبند 1 عدد (ضد آب) 6.روقوری 1 عدد 7.حوله آشپزخانه 1 عدد 8.کیسه سبزی 2 عدد ( 2 سایز / بزرگ متوسط ) 9.دستگیره یخچال 2 عدد 10.سبدنان 1 عدد 11.زیربشقابی 2 عدد

سرویس آشپزخانه رابید صورتی

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 20 تکه و8 تکه جنس کتان نسوز

سرویس آشپزخانه سبزیجات

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 9 تکه شامل : 1.دم کن 3 عدد (3 سایز / بزرگ متوسط کوچک ) 2.دستگیره 2 عدد 3.دستکش فر 2 عدد 4.پیشبند 1 عدد (ضد آب) 5.حوله آشپزخانه 1 عدد

سرویس آشپزخانه سیب

محصول شرکت رزین تاژ سرویس 9 تکه شامل : 1.دم کن 3 عدد (3 سایز / بزرگ متوسط کوچک ) 2.دستگیره 2 عدد 3.دستکش فر 2 عدد 4.پیشبند 1 عدد (ضد آب) 5.حوله آشپزخانه 1 عدد