آشپزخانه

سرویس آشپزخانه بلوبری ,

محصول شرکت لایکو
جنس: پنبه و نخ نسوز
۱۰تکه شامل:
دمکنی ۲عدد
دستگیره ۲عدد
دستکش فر ۲عدد
دستمال آشپزخانه ۲عدد
پیش بند ۱عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه بارلی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه بارلی ,

محصول شرکت لایکو
جنس: پنبه و نخ نسوز
۱۰تکه شامل:
دمکنی ۲عدد
دستگیره ۲عدد
دستکش فر ۲عدد
دستمال آشپزخانه ۲عدد
پیش بند ۱عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه کندو

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه کندو ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۲۰ تکه شامل :
  ۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫دستمال سفره ۴ عدد
  ۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۶٫روقوری ۱ عدد
  ۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
  ۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
  ۱۰٫سبدنان ۱ عدد
  ۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه خالدار الوان

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سنجش
  سرویس آشپزخانه اسپرید آبی

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه اسپرید آبی ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۲۰ تکه شامل :
  ۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫دستمال سفره ۴ عدد
  ۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۶٫روقوری ۱ عدد
  ۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
  ۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
  ۱۰٫سبدنان ۱ عدد
  ۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه سبزیجات

  ۱۱۷,۰۰۰ تومان۲۳۷,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه سبزیجات ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۹ تکه شامل :
  ۱٫دم کن ۳ عدد (۳ سایز / بزرگ متوسط کوچک )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه سیب

  ۱۱۷,۰۰۰ تومان۲۳۷,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه سیب ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۹ تکه شامل :
  ۱٫دم کن ۳ عدد (۳ سایز / بزرگ متوسط کوچک )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه خالدار قرمز

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه خالدار قرمز ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۲۰ تکه شامل :
  ۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫دستمال سفره ۴ عدد
  ۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۶٫روقوری ۱ عدد
  ۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
  ۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
  ۱۰٫سبدنان ۱ عدد
  ۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه اسپرید صورتی

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه اسپرید صورتی ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۸ تکه شامل :
  ۱٫دم کن ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه ترمه

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه ترمه ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۸ تکه شامل :
  ۱٫دم کن ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه رابید صورتی

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه رابید صورتی ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۲۰ تکه و۸ تکه جنس کتان نسوز

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه راه راه الوان

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سنجش

  Showing 1–12 of 14 results