آشپزخانه

سرویس آشپزخانه اسپرید آبی

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه اسپرید آبی ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۲۰ تکه شامل :
۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫دستمال سفره ۴ عدد
۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۶٫روقوری ۱ عدد
۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
۱۰٫سبدنان ۱ عدد
۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

ادامه مطلب
سنجش
\\\

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه راه راه الوان

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه خالدار قرمز

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه خالدار قرمز ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۲۰ تکه شامل :
۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫دستمال سفره ۴ عدد
۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۶٫روقوری ۱ عدد
۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
۱۰٫سبدنان ۱ عدد
۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه رابیدآبی

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه ترمه

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه ترمه ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۸ تکه شامل :
۱٫دم کن ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه بلوبری ,

محصول شرکت لایکو
جنس: پنبه و نخ نسوز
۱۰تکه شامل:
دمکنی ۲عدد
دستگیره ۲عدد
دستکش فر ۲عدد
دستمال آشپزخانه ۲عدد
پیش بند ۱عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه سبزیجات

۱۱۷,۰۰۰ تومان۲۳۷,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه سبزیجات ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۹ تکه شامل :
۱٫دم کن ۳ عدد (۳ سایز / بزرگ متوسط کوچک )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه سیب

۱۱۷,۰۰۰ تومان۲۳۷,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه سیب ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۹ تکه شامل :
۱٫دم کن ۳ عدد (۳ سایز / بزرگ متوسط کوچک )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه کندو

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه کندو ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۲۰ تکه شامل :
  ۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۲٫دستگیره ۲ عدد
  ۳٫دستکش فر ۲ عدد
  ۴٫دستمال سفره ۴ عدد
  ۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
  ۶٫روقوری ۱ عدد
  ۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
  ۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
  ۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
  ۱۰٫سبدنان ۱ عدد
  ۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه رابید صورتی

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه رابید صورتی ,

  محصول شرکت رزین تاژ
  سرویس ۲۰ تکه و۸ تکه جنس کتان نسوز

  ادامه مطلب
  سنجش
  سرویس آشپزخانه بارلی

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان

  سرویس آشپزخانه بارلی ,

  محصول شرکت لایکو
  جنس: پنبه و نخ نسوز
  ۱۰تکه شامل:
  دمکنی ۲عدد
  دستگیره ۲عدد
  دستکش فر ۲عدد
  دستمال آشپزخانه ۲عدد
  پیش بند ۱عدد

  ادامه مطلب
  سنجش

  Showing 1–12 of 14 results