رومیزی

رومیزی رزین تاژ مدل ارکیده ۱۵۰*۳۲۰ مستطیل رنگ کرم ,

رومیزی رزین تاژ مدل ارکیده

 

ابعاد : ۱۵۰*۳۲۰

۱۲نفره مستطیل

جنس ژاکارد

ادامه مطلب
سنجش
رومیزی رزین تاژ مدل رز ۱۵۰*۲۲۰ مستطیل رنگ کرم ,

رومیزی رزین تاژ مدل رز

 

ابعاد : ۱۵۰*cm220

۸نفره مستطیل

جنس ژاکارد

ادامه مطلب
سنجش
رومیزی رزین تاژ مدل رمانس ۱۵۰*۱۵۰ مربع رنگ کرم ,

رومیزی رزین تاژ مدل رمانس

 

ابعاد : ۱۵۰*۱۵۰

۴نفره مربع

جنس ژاکارد

 

ادامه مطلب
سنجش