آشپزخانه

\\\

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه اسپرید آبی

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه اسپرید آبی ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۲۰ تکه شامل :
۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫دستمال سفره ۴ عدد
۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۶٫روقوری ۱ عدد
۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
۱۰٫سبدنان ۱ عدد
۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه اسپرید صورتی

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه اسپرید صورتی ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۸ تکه شامل :
۱٫دم کن ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه بارلی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه بارلی ,

محصول شرکت لایکو
جنس: پنبه و نخ نسوز
۱۰تکه شامل:
دمکنی ۲عدد
دستگیره ۲عدد
دستکش فر ۲عدد
دستمال آشپزخانه ۲عدد
پیش بند ۱عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه بلوبری ,

محصول شرکت لایکو
جنس: پنبه و نخ نسوز
۱۰تکه شامل:
دمکنی ۲عدد
دستگیره ۲عدد
دستکش فر ۲عدد
دستمال آشپزخانه ۲عدد
پیش بند ۱عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه ترمه

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه ترمه ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۸ تکه شامل :
۱٫دم کن ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه خالدار الوان

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه خالدار قرمز

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه خالدار قرمز ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۲۰ تکه شامل :
۱٫دم کن کشدار ۲ عدد (۲ سایز / بزرگ متوسط )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫دستمال سفره ۴ عدد
۵٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۶٫روقوری ۱ عدد
۷٫حوله آشپزخانه ۱ عدد
۸٫کیسه سبزی ۲ عدد ( ۲ سایز / بزرگ متوسط )
۹٫دستگیره یخچال ۲ عدد
۱۰٫سبدنان ۱ عدد
۱۱٫زیربشقابی ۲ عدد

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه رابید صورتی

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه رابید صورتی ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۲۰ تکه و۸ تکه جنس کتان نسوز

ادامه مطلب
سنجش
سرویس آشپزخانه رابیدآبی

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه راه راه الوان

۱۴۴,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

سنجش
سرویس آشپزخانه سبزیجات

۱۱۷,۰۰۰ تومان۲۳۷,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه سبزیجات ,

محصول شرکت رزین تاژ
سرویس ۹ تکه شامل :
۱٫دم کن ۳ عدد (۳ سایز / بزرگ متوسط کوچک )
۲٫دستگیره ۲ عدد
۳٫دستکش فر ۲ عدد
۴٫پیشبند ۱ عدد (ضد آب)
۵٫حوله آشپزخانه ۱ عدد

ادامه مطلب
سنجش

Showing 1–12 of 14 results