ارسال سریع

ارسال سریع

روش ارسال سفارش و زمان آن با هماهنگی مشتریان محترم انجام می پذیرد.

امکان ارسال سفارش هایی که تا ساعت ۱۲ ثبت شوند، در همان روز وجود دارد.سفارش هایی که بعد از ساعت۱۲ ویا در روزهای تعطیلات رسمی ثبت شوند در اولین روز کاری بررسی می شوند.

ــ هزینه ارسال سفارش  در سایر موارد بسته به روش ارسال، مسافت و نوع کالای سفارش داده شده متغیر می باشد.